Kanjer
Groepen
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Chantal ten Dam

Valentijn

De mooiste hartjes stempelen met toiletrolletjes op een houten pallet. Je kun het bewonderen bij BSO De Whee – Albatros! #kloddertjerozehier#kloddertjerozedaar

Nieuwe ruimtes kinderopvang

Het kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar heeft in de afgelopen maand een andere inrichting gekregen. Er is gekozen om nieuwe speelhoeken te creeeren. Zo is er een mooie chill- en leeshoek gekomen. De huishoek heeft een nieuwe plek gekregen. De jongens genieten van de autohoek en de treinbaan. Een mooi en gezellig werkplekje is er gekomen dicht in de buurt van de leidster, die een baby aan het voeden is op de bank. Barbara, Diantha, Elif en Reggie ontmoeten jullie graag.

We zijn met de Peutergroep en de Buitenschoolse opvanggroep verhuisd naar ieder een eigen groep en bij beide zijn het supermooie ruimtes geworden waar de peuters en de kinderen van de buitenschoolse opvang heerlijk kunnen spelen.

De peuters zijn nu van harte welkom in het voormalige ‘hoekenlokaal’ aan de andere zijde van het schoolgebouw naast de kleuters. Lydia en Lieke kunnen niet wachten om jullie daar te begroeten en ook om af en toe samen met groep 1 leuke activiteiten te gaan doen.

De peuters van de combi-peutergroep hebben een lokaal dicht bij het kdv. Deze gaat van start op 6 januari en zal ook draaien op de woensdagmorgen. Het is een peuteropvanggroep waar het ontwikkelingsgericht werken centraal staat. Naomi zal er op de ochtenden werken en Lieke op de middag.

Vanaf maandag zijn de kinderen van de buitenschoolse opvang van harte welkom in de nieuwe BSO-ruimte annex theaterruimte. De BSO groep kan hiermee groeien naar 22 kinderen. Daar kunnen zowel de kinderen van de voorschoolse opvang als de kinderen van de naschoolse opvang heerlijk spelen in de huishoek, bouwen op de bouwmat, met auto’s in de autohoek spelen, knutselen aan de mooie BSO-tafel of chillen in de leeshoek en op de bank! Linsy is naast pedagogisch medewerkster bij de BSO ook aan basisschool de Albatros als onderwijsassistent verbonden. Hierdoor is zij voor vele kinderen een vertrouwd gezicht en kunnen we optimaal aansluiten bij het aanbod van het onderwijs. Linsy, Adele, Lydia of Naomi ontvangen jullie hier graag.

Aan de locatie is een pedagogisch beleidsmedewerker en coach verbonden. Haar naam is Marga van der Veen. Marga komt regelmatig op de groepen om het pedagogisch aanbod en klimaat te observeren en de leidsters te coachen.

Gelukkig nieuwjaar

Wij wensen jullie geluk, liefde en gezondheid voor 2020!

Ouderbijeenkomst Online veiligheid

Wij kijken terug op een geslaagde ouderbijeenkomst over Online veiligheid. Afgelopen woensdagavond was er een grote groep ouders aanwezig om samen met twee medewerkers van bureau Halt in gesprek te gaan over Online veiligheid. Ouders vonden het een zinvolle avond. Het was mooi dat bureau Halt ook al in groep 7 was geweest met een gastles. Beide bijeenkomsten hebben elkaar daarom zeker versterkt. Flyer Online veiligheid

Albatros heeft de schilder uitgezwaaid!

Het is inmiddels al ruim twee maanden geleden dat wij brand hebben gehad. Twee maanden waarin met man en macht is gewerkt om de kinderen en de leerkrachten weer een fijne en mooie school te geven. En dat is gelukt! De laatste werkzaamheden zijn afgerond en de Albatros is trots op het resultaat.

 De wanden zijn weer fris geschilderd, de kinderen zijn creatief aan de slag geweest waardoor er overal weer kleurrijke dingen hangen en alle benodigde materialen zijn weer aanwezig. Dat alles had niet zo snel en zo goed kunnen plaatsvinden zonder de talloze en soms belangeloze hulp die de Albatros aangeboden kreeg. Van alle kanten waren mensen bereid om de handen uit de mouwen te steken en om (decoratie)materialen te schenken. De Albatros is iedereen die heeft geholpen heel erg dankbaar.

 Ook bij kindcentrum de Whee is alles weer tip, top in orde. Ben je benieuwd hoe het nu is? Of ben je geïnteresseerd in hoe kindcentrum de Whee en de Albatros samen invulling geven aan een doorlopende leerlijn voor kinderen van nul tot twaalf jaar? Maak dan een afspraak of wandel gewoon eens binnen tijdens de open dag op woensdag 13 maart.

 

Open dag Albatros 13 maart

Het team van de Albatros wenst jullie een gelukkig nieuwjaar!

Expositie en restaurant op de Albatros maken talenten van de kinderen zichtbaar

Fotocollages, verschillende demonstraties en uiterst lekkere hapjes vulden op een doodgewone dinsdagmiddag de theaterruimte van de Albatros. In vier weken tijd leerden de kinderen van groep 5 tot en met 8 van alles over koken, elektriciteit en fotografie. Met elkaar verzorgden zij een leuke en leerzame expositie waar naast de kinderen van groep 1 tot en met 4 vele ouders op af kwamen.

In het midden van de ruimte was een restaurant gecreëerd, waar je aan tafel de heerlijkste hapjes werden geserveerd. Ook wie rondliep werd niet vergeten, verschillende koks bleken ook over goede bedieningsvaardigheden te beschikken. Zij liepen moeiteloos rond met grote schalen lekkers.

De kinderen die met fotografie bezig waren geweest hadden allemaal een aantal van hun mooiste foto’s afgedrukt en opgehangen. Het gebruik van verschillende perspectieven, waar ze ook over hadden geleerd, leverde verrassende foto’s op. Ze waren ook bezig geweest met portretfotografie en stonden zo ook allemaal zelf heel leuk op de foto.

Dat er over elektriciteit van alles te leren valt werd deze middag ook duidelijk. Zo werden er met behulp van statische elektriciteit blikjes over een tafel gerold, zonder dat iemand de blikjes aanraakte. Je kon ook zien hoe ranja op een schoteltje de neiging heeft om omhoog te komen als je er een kaarsje in zet en daar een glas overheen plaatst. Er bleven paperclips drijven door gebruik te maken van een stukje wc papier en als klap op de vuurpijl (handige tip voor thuis) kun je gemorste kruiden heel makkelijk opruimen door er een ballon boven te houden die je even langs je trui of je haar hebt gewreven.

De Albatros is dit schooljaar begonnen met talentlessen om kinderen de kans te geven om zich ook op andere manieren en vlakken te ontwikkelen. Kinderen barsten van het talent, soms zonder het zelf in de gaten te hebben. Deze lessen, die vooral ervaringsgericht zijn, halen die talenten naar boven en versterken ze. Het zorgt ervoor dat alle kinderen tot hun recht komen. De onderwerpen die in deze lessen aan de orde komen zijn door de kinderen zelf bedacht. Zij hebben laten weten waar ze graag over willen leren. In vier weken tijd gaan zij aan de slag met dingen die hun interesse hebben, zoals dans, theater en DJ’en. Daarbij is het dus niet van belang in welke groep je zit, maar wat je leuk vindt. Want leuk dat zijn deze lessen zeker. Kinderen krijgen de ruimte om lekker veel te doen en daarin samen te werken en dat vinden ze fijn. Wie kwam kijken zag super enthousiaste en trotse kinderen en leerkrachten.

 

Uw oud papier is ons geld waard

Namens KBS De Albatros willen wij u laten weten dat in het schooljaar 2018-2019 op de hieronder genoemde data een oud-papiercontainer komt te staan in de Kievitstraat, ter hoogte van onze school.

De container is geopend op onderstaande zaterdagen, van 9.30 tot 11.30 uur. Een contactpersoon van de school is aanwezig tijdens deze openingstijden.

15 september 2018

6 oktober 2018

20 oktober 2018

3 november 2018

17 november 2018

1 december 2018

15 december 2018

5 januari 2019

19 januari 2019

2 februari 2019

 

16 februari 2019

2 maart 2019

16 maart 2019

6 april 2019

20 april 2019

4 mei 2019

18 mei 2019

1 juni 2019

15 juni 2019

6 juli 2019

 

Nieuw buitenspeelgoed op de Albatros

Vanmorgen hebben de kinderen op de Albatros gespeeld met nieuw buitenspeelgoed. De ouderraad heeft de opbrengst van de Paasmarkt verdubbeld. De kinderen mochten verlanglijstjes gemaakt. Wij hebben veel nieuw speelgoed kunnen kopen. Bijna alles was binnen vanmorgen. We konden niet langer wachten en hebben heerlijk gepeeld met alle nieuwe spullen!