De begeleiding en ondersteuning van leerlingen met een extra leer- of ontwikkelingsbehoefte wordt gecoördineerd door de intern begeleiders. De intern begeleiders van Albatros zijn actief op drie niveaus: de ondersteuning in de klas, de ondersteuning in de school en de bovenschoolse en schoolnabije ondersteuning. Op elk van deze drie terreinen hebben de intern begeleiders verschillende taken en activiteiten.