Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Op onze school hebben wij de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ ingevoerd. De meldcode is een praktisch stappenplan, waar in vijf stappen beschreven wordt hoe te handelen wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt gesignaleerd.

Het doel van de meldcode is:

  • Sneller en adequater hulp bieden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling om het geweld te stoppen;
  • Bevorderen van vroegsignalering;
  • Uniforme en intersectorale werkwijze.

De meldcode van school is gebaseerd op het landelijke basismodel en in samenspraak met de gemeente en diverse instanties opgesteld. Het werken met de meldcode is binnen de sector onderwijs door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport landelijk verplicht gesteld.
Meer informatie vindt u op www.veiligthuistwente.nl.

Veilig Thuis
Als u als ouder signalen hebt van huiselijk geweld of kindermishandeling dan kunt u (anoniem) melding maken bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is de nieuwe naam voor wat vroeger het ‘Advies en Meldpunt Kinderbescherming’ heette. Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling kunt u hier ook advies vragen. Meer informatie vindt u op www.veiligthuistwente.nl.