Wij houden de ontwikkeling van uw kind nauwkeurig bij. Hiervoor gebruiken wij in de groepen 1 en 2 een observatiesysteem en in de groepen 3 t/m 8 een leerlingvolgsysteem.

Vanaf groep 3 worden twee keer per schooljaar de toetsen van het leerlingvolgsysteem afgenomen bij alle leerlingen. Deze toetsen hebben een landelijke normering. Met behulp van deze toetsen kunnen wij de ontwikkeling van uw kind meten op de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. De leerkrachten kunnen met deze informatie bepalen welke leerlingen in de groep extra uitleg of oefening nodig hebben en welke leerlingen meer zelfstandig kunnen oefenen of meer uitdaging nodig hebben. Hiervoor maken de leerkrachten twee keer per schooljaar een groepsplan.