Groepsplan
De leerkrachten stellen, in overleg met de IB’er, in het groepsplan vast welke leerlingen extra ondersteuning (of uitdaging) krijgen en hoe dit er in de praktijk uitziet. Als uw kind extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft, dan bespreken wij dat met u (en uw kind). De meeste ondersteuning wordt door de eigen leerkracht in de groep verzorgd.

Plan van aanpak
Voor een aantal leerlingen is het noodzakelijk om extra zorg te krijgen, omdat het ondanks de extra ondersteuning in de groep (nog) niet lukt om de leerdoelen te halen. De IB’er is hier bij betrokken om samen met de leerkrachten een plan van aanpak te maken. In dit plan van aanpak staat voor een periode van een aantal weken de doelen en werkwijze beschreven. Het plan van aanpak wordt vooraf besproken met ouders (en kind) en aan het einde van de periode geëvalueerd.

Ontwikkelingsperspectief
Voor een klein aantal leerlingen is het niet haalbaar om de leerdoelen van de groep te halen. Ook niet met extra ondersteuning en zorg. Dan is het noodzakelijk dat er onderzoek gedaan wordt naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling. Als die in beeld zijn, wordt er ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld met daarin voor de leerling haalbare doelen en werkwijze.
Een OPP is voor een periode van een half schooljaar. Het OPP wordt vooraf besproken met ouders (en kind) en aan het einde van de periode geëvalueerd.