Kanjer
Groepen
Nieuws
MAAND ARCHIEF

Diploma-uitreiking Typen & Tekstverwerken op de Albatros

Op woensdag 24 februari hebben 20 leerlingen van KBS De Albatros in combinatie met leerlingen van de RKBS Heeckerenschool examen gedaan na 22 naschoolse lessen Typen & Tekstverwerking. Er werden twee snelheidstesten gedaan van zeven minuten en daarna werd binnen een half uur een stuk tekst in Word opgemaakt met diverse tekstverwerkingsfuncties.

Allen zijn geslaagd. Op 23 maart zijn de diploma’s op school uitgereikt. Iedereen kon, onder applaus van vele ouders, het welverdiende diploma met cijferlijst in ontvangst nemen.

Dertien kinderen hadden zelfs Cum Laude op het diploma staan (d.w.z. met lof: minimaal 200 aanslagen per minuut met het cijfer 9 of 10). De gemiddelde resultaten van de totale groep: 205 aanslagen per minuut met het cijfer 9,2 (!) en voor het werkstuk was het gemiddelde cijfer 7,9. Super, dit betekent dat er door iedereen heel nauwkeurig is gewerkt!!!

Allemaal heel erg bedankt voor jullie enorme inzet het afgelopen half jaar en veel succes met jullie typevaardigheid in de toekomst!

Groeten,

Lianne ten Heggeler