Kanjer
Groepen
Nieuws
MAAND ARCHIEF

Expositie en restaurant op de Albatros maken talenten van de kinderen zichtbaar

Fotocollages, verschillende demonstraties en uiterst lekkere hapjes vulden op een doodgewone dinsdagmiddag de theaterruimte van de Albatros. In vier weken tijd leerden de kinderen van groep 5 tot en met 8 van alles over koken, elektriciteit en fotografie. Met elkaar verzorgden zij een leuke en leerzame expositie waar naast de kinderen van groep 1 tot en met 4 vele ouders op af kwamen.

In het midden van de ruimte was een restaurant gecreëerd, waar je aan tafel de heerlijkste hapjes werden geserveerd. Ook wie rondliep werd niet vergeten, verschillende koks bleken ook over goede bedieningsvaardigheden te beschikken. Zij liepen moeiteloos rond met grote schalen lekkers.

De kinderen die met fotografie bezig waren geweest hadden allemaal een aantal van hun mooiste foto’s afgedrukt en opgehangen. Het gebruik van verschillende perspectieven, waar ze ook over hadden geleerd, leverde verrassende foto’s op. Ze waren ook bezig geweest met portretfotografie en stonden zo ook allemaal zelf heel leuk op de foto.

Dat er over elektriciteit van alles te leren valt werd deze middag ook duidelijk. Zo werden er met behulp van statische elektriciteit blikjes over een tafel gerold, zonder dat iemand de blikjes aanraakte. Je kon ook zien hoe ranja op een schoteltje de neiging heeft om omhoog te komen als je er een kaarsje in zet en daar een glas overheen plaatst. Er bleven paperclips drijven door gebruik te maken van een stukje wc papier en als klap op de vuurpijl (handige tip voor thuis) kun je gemorste kruiden heel makkelijk opruimen door er een ballon boven te houden die je even langs je trui of je haar hebt gewreven.

De Albatros is dit schooljaar begonnen met talentlessen om kinderen de kans te geven om zich ook op andere manieren en vlakken te ontwikkelen. Kinderen barsten van het talent, soms zonder het zelf in de gaten te hebben. Deze lessen, die vooral ervaringsgericht zijn, halen die talenten naar boven en versterken ze. Het zorgt ervoor dat alle kinderen tot hun recht komen. De onderwerpen die in deze lessen aan de orde komen zijn door de kinderen zelf bedacht. Zij hebben laten weten waar ze graag over willen leren. In vier weken tijd gaan zij aan de slag met dingen die hun interesse hebben, zoals dans, theater en DJ’en. Daarbij is het dus niet van belang in welke groep je zit, maar wat je leuk vindt. Want leuk dat zijn deze lessen zeker. Kinderen krijgen de ruimte om lekker veel te doen en daarin samen te werken en dat vinden ze fijn. Wie kwam kijken zag super enthousiaste en trotse kinderen en leerkrachten.