Kanjer
Groepen
Nieuws
MAAND ARCHIEF

Gouden weken op de Albatros

Het nieuwe schooljaar is begonnen en op de Albatros kunnen ze terugkijken op en mooie en bijzondere eerste week. Een week waarin natuurlijk de normale lessen weer zijn opgestart, maar waarin vooral aandacht en tijd is gemaakt voor het creëren van een fijne sfeer in de nieuwe groepen. Een fijne sfeer en een goede interactie tussen de leerlingen en de leerkrachten vormen namelijk de basis voor een fijn en leerzaam schooljaar.

De eerste dag stond bijna volledig in het teken van elkaar (beter) leren kennen en het verkennen van de afspraken die de leerkrachten en leerlingen met elkaar zouden willen maken voor dit schooljaar. Ook de andere dagen is er veel tijd ingeruimd voor groepsvormende activiteiten. Hoe heerlijk is het dan dat het weer het mogelijk maakt om veel van die activiteiten lekker buiten te doen. Door bijvoorbeeld spelletjes te doen waarbij je steeds weer iemand moet opzoeken die voetbalt, een instrument bespeelt, een hond heeft etc. Het grote, groene plein van de Albatros werd dus deze week volop benut.

Een fijne sfeer creëer je onder andere door respect voor elkaar te hebben en elkaar te accepteren zoals je bent. Dat begrepen de kinderen van groep 6 blijkbaar ook, zij bedachten namelijk voor dit jaar de regel “dat je mag zijn zoals je bent”. In de hogere groepen zijn alle regels opgeschreven en door de kinderen ondertekend met hun handtekening of een tekening van hun hand. Bij de kleuters beelden ze samen de regels en afspraken uit waarna er foto’s van worden gemaakt.

Elkaar (beter) leren kennen kreeg op veel verschillende manieren vorm, door korte presentaties voor de klas, door kringgesprekken, door spelletjes als kennismakingsbingo, door als klas een vriendenboekje te maken of een bloem te tekenen met in ieder blaadje karaktereigenschappen.

Ook de komende weken wordt er extra tijd ingeruimd voor dit soort activiteiten. De Albatros noemt deze weken de gouden weken. Goud vanwege de grote waarde die in alle kinderen en leerkrachten aanwezig is. Goud dat in deze weken voor het voetlicht wordt gebracht en daardoor kan samensmelten en een mooie, glanzende basis vormt voor dit schooljaar.

goud