Hoofdluizencontrole

Op plekken waar veel kinderen zijn, kunnen luizen voorkomen en zich snel verspreiden. Daarom houdt onze ‘hoofdluiscommissie’ bestaande uit ouders na iedere vakantie een haarcontrole. Als zij hoofdluizen en/of neten bij uw kind vinden, wordt u daarvan op de hoogte gesteld zodat u actie kunt ondernemen.
Als u zelf neten of luizen aantreft in het haar van uw kind, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden op school? Op de site van de GGD vindt u tips en informatie over het (voorkomen van) hoofdluis: www.ggdtwente.nl.
Om te voorkomen dat luizen van de ene jas naar de andere kunnen lopen, kunnen de leerlingen hun jas, sjaal en muts in een luizenzak stoppen. De zak is te koop voor 2 euro bij de directeur.

Als u kind hoofdluizen/neten heeft:

  • Bij constatering van hoofdluis geldt altijd: zo snel mogelijk melden bij school;
  • Dezelfde dag nog behandelen. Dit kan met een shampoo of lotion. Ook moet je vervolgens elke dag kammen met een netenkam en dit 14 dagen volhouden. Voor nabehandeling zie de verpakking van het product.