Op onze school krijgen leerkrachten af en toe de vraag van ouders/verzorgers, of zij geneesmiddelen willen toedienen aan hun kind.
Sinds de invoering van de wet BIG (de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) kunnen leerkrachten, die medicijnen toedienen aan kinderen zonder schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers, persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen.
Daarom is het van belang om bij het toedienen van medicijnen altijd volgens afgesproken richtlijnen te werk te gaan. In samenwerking met de MR is een medicijnprotocol opgesteld.
Als uw kind medicijnen onder schooltijd toegediend moet krijgen, dient u hiervoor een formulier in te vullen.

Download: