Op onze school, op ons schoolplein en tijdens activiteiten georganiseerd door school waar kinderen bij zijn (bv. schoolreizen, vieringen) wordt niet gerookt. Zo dragen wij bij aan een rookvrije generatie.