Waardevolle spullen

Veel leerlingen zijn in het bezit van waardevolle spullen, zoals spelcomputers of mobiele telefoons. Het is begrijpelijk dat zij deze spullen mee willen nemen naar school om deze bijv. te laten zien aan medeleerlingen. Toch vinden wij dit niet wenselijk.

Daarom hebben wij binnen school de volgende afspraken gemaakt.

Waardevolle spullen, waaronder mobiele telefoons, blijven bij voorkeur thuis.

  • Wanneer deze spullen toch meegenomen worden, is dit voor eigen risico. De school is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging of diefstal.

Mobiele telefoons
Specifiek voor mobiele telefoons gelden extra afspraken. Dit heeft o.a. te maken met de mogelijkheden die deze telefoons bieden, zoals het maken van filmpjes of geluidsopnamen.
Wanneer leerlingen onder schooltijd bereikt moeten worden of om een dringende reden moeten bellen, kan de schooltelefoon gebruikt worden.

  • Mobiele telefoons, die toch meegenomen worden, worden bij aankomst op het schoolplein uitgezet en bij binnenkomst aan de leerkracht gegeven.
  • Deze telefoons worden ’s middags na schooltijd weer meegenomen. De telefoons worden pas buiten het schoolplein aangezet en dus niet in school of op het schoolplein gebruikt.
  • Wanneer leerlingen zich niet aan deze regels houden, zal de leerkracht die dit constateert de telefoon afnemen en contact opnemen met de ouders. Zij kunnen de telefoon ophalen bij de leerkracht.

Voor sommige leerlingen en ouders is het belangrijk dat hun kind een mobiele telefoon meeneemt. Een reden hiervoor kan zijn, dat een kind zelfstandig een grote afstand moet fietsen.
Wij vragen hulp van ouders bij de volgende punten:

  • Wilt u zelf nagaan en met uw kind bespreken of het meenemen van een mobiele telefoon noodzakelijk is?
  • Wilt u erop toezien dat de telefoon thuisblijft, in het geval dit niet zo is.
  • Wilt u contact opnemen met één van de leerkrachten als er een dringende reden is, waarom de telefoon wel meegenomen wordt. De leerkrachten zullen er dan op toezien dat de telefoon in de la gelegd wordt.