Verlof

Er zijn omstandigheden waardoor je kind een dag verlof wil hebben. Dit mag niet zomaar, aangezien kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig zijn.
Daarom moet er voor dit verlof een aanvraagformulier ingevuld worden. De aanvraag wordt dan door de directie beoordeeld.

Soms dienen ouders een verlofaanvraag in voor extra vakantieverlof. De hiervoor gebruikte redenen zijn bijv. een goedkopere vlucht naar een vakantiebestemming of een lang weekend weg. Deze verlofaanvragen kunnen niet worden goedgekeurd.

Voordat je het aanvraagformulier gaat invullen, kun je de regels hier nog eens nalezen. Twijfel je of je kind recht heeft op verlof? Kom dan gerust even langs bij de directie.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden of vraag een aanvraagformulier op school.

Wij adviseren het formulier op te slaan in je eigen ‘Documenten’, in te vullen en dan te printen en op school af te geven, of te verzenden naar directie@bsalbatros.nl

Je ontvangt het formulier getekend, via de leerkracht, retour. Het is belangrijk om dit ondertekende exemplaar te bewaren. Ook de school bewaart een kopie.    

Maatregelen / regels preventie schoolverzuim

De leerplichtwet verplicht alle gemeenten een leerplichtambtenaar aan te stellen, die richtlijnen heeft samengesteld ter verduidelijking van verlof-, vakantie- en verzuimregels. Deze richtlijnen zijn door het college van B & W vastgesteld. We willen er nadrukkelijk op wijzen dat ongeoorloofd verzuim door de directie gemeld dient te worden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan de ouders een boete opleggen. Als de directie ten onrechte een verlof heeft verleend is zij aansprakelijk te stellen met een boetebedrag.