Basisonderwijs

De Albatros is een school die het onderwijs zodanig inricht, dat het zoveel mogelijk aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften van ieder kind.

“Kwalitatief goed onderwijs waarbij wij samen het beste bieden voor ieder kind”

Hiernaast staat informatie over hoe wij op school ons onderwijs vormgeven.

De website scholenopdekaart.nl is van basisscholen en middelbare scholen in Nederland en toont informatie over het onderwijs en de resultaten. Daar kunnen jullie ook informatie en resultaten van de Albatros vinden.

Als er vragen en/of opmerkingen over zijn, horen wij dat graag.