Kanjertraining

Start

In het schooljaar 2008-2009 zijn we in de hele school gestart met een methodische aanpak om de kinderen te begeleiden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Hiervoor hebben wij gekozen voor het gebruik van de Kanjertraining.

Training van leerkrachten

Alle leerkrachten volgden een opleiding voor de Kanjertraining, een methode om verbeterde leerresultaten, verbeterde concentratie, gedragsverandering en afname pestgedrag te verkrijgen, door middel van speciale lessen en de toepassing hiervan in de dagelijkse schoolpraktijk. Jaarlijks volgen alle leerkrachten een studiedag over de Kanjertraining.

Kanjerlessen voor alle leerlingen

In de Kanjer­training leert een kind hoe het positief over zichzelf en anderen kan denken. In elke groep wordt lesgegeven vanuit de Kanjertraining. De Kanjerlessen worden in alle groepen gegeven en zij zijn aangepast aan het niveau van de leerlingen. In rollenspellen worden situaties uitgespeeld, waarbij de kinderen zich bewust worden van het gedrag van de “aapjes”, “pestvogels”, “konijntjes” en “tijgers”. Deze gedragstypes worden hieronder uitgelegd.
Een belangrijk element zijn de vertrouwensoefeningen, waarbij kinderen leren op elkaar en zichzelf te vertrouwen.

Kanjerafspraken

In de hele school hanteren we dezelfde Kanjerafspraken:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht uit
  • Niemand doet zielig

 

Gedragstypes

Deze Kanjerafspraken horen bij bepaalde gedragstypes. Deze verschillende gedragingen worden hieronder uitgelegd.

  Als je de ander vertrouwt en anderen vertrouwen jou, als je steeds probeert anderen echt te helpen, ben je een Kanjer.
In de training wordt de Kanjer afgebeeld als een tijger, die een wit petje draagt.
  Pestgedrag en de baas spelen (intimideren) zien we overal waar mensen bij elkaar zijn, dus ook bij kinderen.
Maar we weten maar al te goed dat dit gedrag niet alleen vervelend is voor iemand die wordt gepest maar ook slecht is voor de ont­wikkeling van de pestkop.
In kanjertaal is een plager een pestvogel met een zwart petje.
  Soms zie je kinderen, die denken dat alles grappig is. Als er maar om ze wordt gelachen, denken ze dat ze leuk zijn.
Helaas is dat lang niet altijd het geval. Zelf lachen ze ook overal om, ze maken overal een lolletje van, ook als dat gaat ten koste van anderen en zichzelf.
Dit type noemen we het lachaapje. Hij heeft een rood petje op.
  En dan zijn er bange mensen en bange kinderen, die niet voor zichzelf durven op te komen.
Die over zich laten lopen, die meedoen met een leider, ook als dat vervelend voor henzelf en voor anderen is.
Op zo’n moment gedraagt iemand zich als een bang konijntje. In de Kanjertraining zeggen we dat iemand dan een geel petje op heeft.
Natuurlijk is niemand een echte pestvogel of altijd een lachaapje of alleen maar een bang konijntje. We zien dat je beurtelings verschillende vormen van gedrag laat zien en gelukkig zien we in ieder kind heel vaak een echte Kanjer. Daarvan willen we kinderen bewust maken, want eigenlijk wil iedereen een echte Kanjer zijn.

 

Meer info kunt u vinden op: http://www.kanjertraining.nl/. Natuurlijk kunt u uw vragen ook op school stellen. De leerkrachten en de leden van de Kanjerwerkgroep zullen u graag meer informatie geven.