Pestprotocol

Om te voorkomen dat een kind in de knoop komt met zijn schoolomgeving, neemt De Albatros elk signaal op het gebied van pesten serieus. De kanjerwerkgroep heeft in overleg met het team en de directie een pestprotocol opgesteld.