CITO-leerlingvolgsysteem

Op de Albatros maken we gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem. CITO staat voor Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling. Zij ontwikkelen toetsen voor diverse vakgebieden en niveaus. Deze toetsen zijn niet methodegebonden. Dit betekent dat alle kinderen hiermee getoetst kunnen worden, ongeacht de reken- of taalboeken waaruit gewerkt wordt.
Deze toetsen gebruiken we om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van leerlingen op de verschillende vakgebieden. We kunnen de groei van onze leerlingen vergelijken met de gemiddelde groei die landelijk wordt gemaakt. De leerkrachten gebruiken de resultaten van deze toetsen om hun onderwijs nog beter af te stemmen op de leerlingen.

Van eind groep 1 t/m groep 8 worden toetsen afgenomen. Dit gebeurt volgens een vast schema. Halverwege (januari-februari) en aan het einde (mei-juni) van een schooljaar worden de meeste toetsen afgenomen. Alle ouders krijgen de resultaten van deze toetsen op papier samen met het rapport. Tijdens de 10 minuten gesprekken worden de resultaten van de toetsen en het rapport besproken.

Mochten jullie vragen hebben over het leerlingvolgsysteem, dan kunnen jullie hiermee terecht bij de intern begeleider, Rianne Wiegerink. Als jullie vragen hebben over de toetsuitslagen van jullie kind, kunnen jullie deze stellen aan de groepsleerkracht.