Meldcode

Op onze school hebben wij de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ ingevoerd. De meldcode is een praktisch stappenplan, waarin in vijf stappen beschreven wordt hoe te handelen wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt gesignaleerd.

Het doel van de meldcode is:

  • Sneller en adequater hulp bieden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling om het geweld te stoppen.
  • Bevorderen vroegsignalering.
  • Uniforme en intersectorale werkwijze.

De meldcode van school is gebaseerd op het landelijke basismodel en in samenspraak met de gemeente en diverse instanties opgesteld.

Het werken met de meldcode is binnen de sector onderwijs door het ministerie van VWS landelijk verplicht gesteld.