Onderwijsinspectie

Wat zegt de inspectie over onze school?
Voor de Albatros geldt een basistoezicht (basisarrangement). Dit betekent dat de school aan de gestelde normen en eisen voldoet.

Op 13 februari 2017 was de inspecteur, mevr. M Jacobs, bij ons op school, voor een vierjaarlijks bezoek. Tijdens dit bezoek ontvingen wij op een aantal items een “goed”, op de overige items “voldoende”. Onze school kreeg geen onvoldoendes. Door hier te klikken kom je bij het rapport.

Het inspectierapport wordt ook op de site van de onderwijsinspectie geplaatst. Op deze site kun je ook de meest recente inspectierapporten van andere scholen lezen.

Wat doet de onderwijsinspectie?
De onderwijsinspectie houdt voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toezicht op alle scholen in Nederland.

Ieder jaar kijkt de inspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft.

Het meest positieve toezicht is het basistoezicht.
De inspectiesite zegt over dit basistoezicht het volgende:
‘Als een school geen risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht. Deze informatie verschijnt op de Toezichtkaart. Er verschijnt geen rapport als de inspectie geen nader onderzoek heeft uitgevoerd. Als de inspectie het nodig vond om een onderzoek uit te voeren, wordt een rapport opgesteld dat via de Toezichtkaart is te vinden.’

Als een school een basisarrangement (basistoezicht) heeft, komt de inspecteur ongeveer eens in de vier jaar langs voor een onderzoek. N.a.v. dat onderzoek wordt een inspectierapport opgesteld.

Op de website van de inspectie is voor alle scholen in te zien welk toezichtkader er geldt. Hier zijn ook inspectierapporten van alle scholen te lezen.