Kanjer
Groepen
Nieuws

Jeugdgezondheidszorg

De JGZ roept uw kind zelf op voor een onderzoek op school. Dat onderzoek wordt gedaan door de schoolverpleegkundige en/of de schoolarts. De school geeft informatie aan de JGZ om dit te helpen uitvoeren. Die informatie bestaat uit: geboortedatum, adres, postcode, BSN, school inclusief vestigingslocatie en groep of leerjaar. De JGZ weet dan dat uw kind op onze school zit en in welke groep. Heeft u hier vragen over of bezwaren tegen deze informatieoverdracht, dan kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. Dit dient u dan kenbaar te maken voor 1 september.