Kanjer
Groepen
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Logopedie op de Albatros

BEO logopedie op school

Onze school is de samenwerking aangegaan met BEO logopedie, om logopediebehandelingen op de Albatros te organiseren.

Voordelen van logopedie op school

Door logopedische zorg op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast hebben de logopedisten snel en makkelijk contact met de leerkracht en intern begeleider om de zorg voor uw kind nog beter af te stemmen.

5 jarigen- en dyslexiescreening

Onderdeel van de logopedische zorg op school is de 5-jarigen screening en de dyslexiescreening. Deze screening wordt jaarlijks uitgevoerd vanuit de gemeente door Petra Bekhuis, de schoollogopedist. Op deze wijze wordt onafhankelijk en objectief in beeld gebracht of logopedische ondersteuning voor uw zoon/ dochter gewenst is.

Maar ook na groep 1 en groep 2 kunnen er logopedische hulpvragen ontstaan; bijvoorbeeld bij het begrijpend lezen, afwijkend slikken, het leren lezen. In overleg met logopedist Floor Hakkert kan er bekeken worden of de logopedie op school plaats kan vinden.

Ouderbetrokkenheid

Om kwaliteit van zorg te garanderen bent u als ouder volledig betrokken bij de zorg voor uw kind en bent u bij minimaal de helft van de behandelingen aanwezig. Als ouder bent u ook verantwoordelijk voor het oefenen/herhalen van wat er in de logopedische behandeling wordt aangeboden. De behandelruimten zijn officiële dependances van de logopediepraktijk en hierdoor altijd toegankelijk voor u, ook tijdens de schoolvakanties. Als uw kind niet naar logopedie kan komen i.v.m. bijvoorbeeld ziekte, een schoolreisje, studiedag, dan bent u als ouders verantwoordelijk voor de afstemming met de logopedist.

Logopedie

De logopedisten van BEO logopedie ondersteunen bij het leren spreken, lezen, spellen, begrijpen, vertellen en horen. Ook kunnen wij de juiste slik aanleren bij een verkeerde tandstand. Welke logopedische vraag u ook heeft, wij bekijken op welke locatie u of uw kind de beste zorg kan ontvangen.

Kwaliteit

De logopedisten van BEO logopedie staan ingeschreven in het (basis)kwaliteitsregister paramedici en zijn lid van de NVLF. Elke BEO logopedist heeft een eigen specialisatie binnen de logopedie waarvoor hij of zij ingeschreven staat in verschillende landelijke registers. Zo is door onderlinge samenwerking en overleg steeds de zorg optimaal afgestemd op de zorgvraag. Dat werkt!

Praktisch!

Heeft u vragen of wilt u onderzoeken of logopedie op school iets voor u of uw kind is, neem dan vrijblijvend contact op met logopedist Mayon Hoeks op school (Mayon is op de maandag aanwezig op de Albatros) of neem contact op met de logopedist op de locatie aan de Rozenstraat. Wij zijn direct toegankelijk, in de meeste gevallen heeft u geen verwijzing van de (huis) arts nodig. Wij informeren de arts graag over de behandeling, immers, de huisarts is de spil in de zorg.

U kunt ook een kijkje nemen op de website van BEO logopedie.

Mayon Hoeks: 06-39874321

Angela Hoogstrate: 06-20085169

 

CONTACT

De Albatros
Kievitstraat 63
7471 EL Goor
Tel: 0547 - 27 38 06
Verstuur mail

facebookYouTube