Kanjer
Groepen
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Onze visie

Missie en visie
Onze school is een school in ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat wij samen kunnen leren. Met samen leren bedoelen we het leren van het kind, de ouder, de leerkracht en de interactie tussen deze drie. ‘Partnerschap in de ontwikkeling van het individuele kind.’
Wij vinden zelfreflectie een belangrijk middel om te ontwikkelen. Het is een vorm van houdingsleren: een manier om over jezelf te leren in relatie met je omgeving.

Wij vinden een veilige omgeving een voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Om een veilige omgeving te creëren werken wij aan:

 • Rust en structuur
 • Respect voor jezelf, de ander en de omgeving
 • Met plezier naar school gaan

Wij willen het optimale uit de leerlingen halen door aan te sluiten bij hun onderwijsbehoeften. Dit doen we door middel van handelingsgericht werken. Daarvoor hebben wij aandacht voor:

 • Een leerrijke omgeving
 • Differentiatie in leerstijlen
 • Het ontwikkelen van individuele talenten

Wij vinden een transparante communicatie essentieel om in een professionele cultuur vorm te kunnen geven aan onze missie en visie. Hierbij denken wij aan:

 • De communicatie tussen kind, ouder en leerkracht (school)
 • Als team van leerkrachten werken aan dezelfde uitgangspunten
 • Ouderbetrokkenheid m.b.t. de ontwikkeling van het kind en de school als geheel

Wij zijn een kanjerschool omdat wij vinden dat:

 • Kanjergedrag niet altijd vanzelf gaat, maar wel is te leren
 • Kinderen positief over zichzelf en anderen moeten denken
 • Kinderen zichzelf en anderen moeten leren vertrouwen

Wij zijn een katholieke school met respect voor andere geloofsovertuigingen. Belangrijk hierbij vinden wij:

 • Waarden en normen
 • Samen vieren
 • Ontwikkeling tot evenwichtige mensen in onze samenleving