Kanjer
Groepen
Nieuws

Kindcentrum

Kindcentrum de Whee – locatie Albatros

  • Peuterspeelzaalwerk
  • Buitenschoolse opvang
  • Kinderdagopvang

De organisatie van kindcentrum de Whee is in handen van Kinderopvang Hof van Twente.

Kindercentrum de Whee verzorgt vier ochtenden in de week peuterspeelzaalwerk (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Elke dag is er buitenschoolse opvang mogelijk. Zowel voor schooltijd als na schooltijd. Daarnaast is er de kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Basisschool de Albatros en kindcentrum de Whee werken nauw samen. Er wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Wat betreft de buitenschoolse opvang zijn wij bezig om de mogelijkheden daarvoor uit te breiden. Daarbij denken wij aan een gevarieerd programma dat past bij de leeftijd en de behoefte van alle kinderen. Wij werken daarvoor ook samen met de SportBSO die gevestigd is bij het Doesgoor op de Whee.

Vragen over de opvang kunnen gesteld worden op school. Meer informatie over Kinderopvang Hof van Twente is te vinden op www.kinderopvanghofvantwente.nl