Kanjer
Groepen
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Kinderopvang

Kindcentrum de Whee – locatie Albatros

Met een vast team van medewerkers wordt de opvang verzorgd:

  • Peutergroep                       Lydia en Naomi
  • Buitenschoolse opvang     Linsy, Naomi en Lydia
  • Kinderdagopvang              Elif, Barbara, Diantha en Karin

De organisatie van kindcentrum de Whee is in handen van Kinderopvang Hof van Twente.

Kindercentrum de Whee verzorgt vier ochtenden in de week een peutergroep (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag). Elke dag is er buitenschoolse opvang mogelijk, zowel voor schooltijd als na schooltijd. Daarnaast is er iedere dag kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Basisschool de Albatros en kindcentrum de Whee werken nauw samen. Er wordt gewerkt aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Wat betreft de buitenschoolse opvang zijn wij bezig om de mogelijkheden daarvoor uit te breiden. Daarbij denken wij aan een gevarieerd programma dat past bij de leeftijd en de behoefte van alle kinderen.

Sinds januari 2019 is de onderwijsassistent van basisschool de Albatros, Linsy Hollink, ook een medewerker van de opvang. Linsy verzorgt dagelijks, op dinsdag samen met Naomi, de BSO. Ook op deze manier wordt er gewerkt aan een doorgaande lijn van school naar opvang en andersom!

Vragen over de opvang kunnen gesteld worden op school. Meer informatie over Kinderopvang Hof van Twente is te vinden op www.kinderopvanghofvantwente.nl