GMR

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad Keender

In de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad zijn alle scholen vertegenwoordigd via ouder- of personeelsgeleding. Deze vertegenwoordigers zijn afgevaardigden van de MR-en van de scholen. Het doel van de GMR is mede zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen.

De GMR heeft de volgende taken:

  • We zijn een professionele sparringpartner voor bestuur en bovenschools management en we volgen en toetsen het beleid met een kritisch oog.
  • Wij fungeren als belangrijke schakel tussen bestuur en bovenschools management enerzijds en de MR-en en scholen anderzijds.
  • Wij als GMR denken en handelen op bovenschools niveau in gemeenschappelijk belang en zijn hierin pro-actief.
  • We hebben een signaleringsfunctie en indien nodig doen we voorstellen tot nieuw te vormen beleid.

Alles dat uitsluitend betrekking heeft op één school blijft de verantwoordelijkheid van de MR van de betreffende school.

GMR-leden schooljaar 20-21
Geleding: Contactpersoon van:
Els Bol personeelsgeleding, voorzitter
Marian van Leuken personeelsgeleding, secretaris Heeckeren
Bas Hekman (per 1-8-2020) oudergeleding Paus Joannes
Lucelle te Bogt oudergeleding, penningmeester Sterrenboog en St. Jozef
Manon Semmekrot (per 1-8-2020) oudergeleding Petrusschool
Deniz Yuksel (per 1-2-2019) oudergeleding Holthuizen en Albatros
Maarten Peddemos (per 1-2-2019) oudergeleding Buurse en Honesch
Monique Bolster oudergeleding Kard. Alfrink,
Saskia Manenschijn personeelsgeleding De Kameleon,
Annelies Waanders personeelsgeleding Dr. Ariens Neede en Haaksbergen
Tjitske Petersen personeelsgeleding Pius X en St. Bonifatius Hbg
Erna Klaver personeelsgeleding Los Hoes en St. Bonifacius Hoeve