Wij hebben een aantal vaste contactmomenten afgesproken binnen onze school. Wij verwachten van u dat u aanwezig bent op deze contactmomenten:

  • Startgesprek: Als een kind nieuw bij ons op school gestart is, worden ouders na ongeveer twee weken uitgenodigd voor een gesprek over de eerste ervaringen op onze school;
  • Informatieavond: Zo’n twee à drie weken na de zomervakantie organiseren de leerkrachten een informatieavond over de inhoudelijke en organisatorische zaken en afspraken in de groep van uw kind;
  • Welzijnsgesprek: Begin november van elk schooljaar wordt u uitgenodigd voor een gesprek over het welbevinden van uw kind. Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat de leerling zelf ook aanwezig is bij het welzijnsgesprek;
  • Rapportgesprek: In februari van elk schooljaar krijgen de leerlingen hun eerste rapport van dat schooljaar mee naar huis. Naar aanleiding van dit rapport wordt u uitgenodigd voor een rapportgesprek. Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat de leerling zelf ook aanwezig mag zijn bij het gesprek. Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen hun tweede rapport van het schooljaar mee. Een gesprek naar aanleiding van dit rapport is facultatief. Er is dus alleen een gesprek als u of de leerkracht dit noodzakelijk vindt;
  • Kanjeravond: Eén keer in de twee jaar organiseren we een Kanjeravond. Op die avond komt een medewerker van de Kanjertraining uitleg geven over de Kanjertraining en hoe als ouders kunt bijdragen aan het positieve gedrag van uw kind en onze Kanjerschool.

Naast de bovengenoemde, verplichte, contactmomenten is het mogelijk om tussentijds in gesprek te gaan over de ontwikkeling van uw kind. Dit als het nodig of wenselijk is. Het initiatief voor een gesprek kan door u als ouder genomen worden of door de leerkracht.