Kanjerwerkgroep

Met behulp van de Kanjertraining en de bijbehorende kanjerregels willen wij dat iedereen zich thuis voelt op onze school!

Het invoeren van de Kanjertraining op de Albatros is begeleid door de Kanjerwerkgroep. Deze groep bestaat uit leerkrachten en ouders. Zij promoten de Kanjertraining o.a. door het organiseren van een jaarlijkse kanjerochtend.

Daarnaast biedt de kanjerwerkgroep een luisterend oor aan ouders en leerkrachten die een pestsituatie signaleren. Deze situatie kan in de werkgroep besproken worden, waarna de groep advies uitbrengt aan de school.

Om te voorkomen dat een kind in de knoop komt met zijn schoolomgeving, neemt de Albatros elk signaal op het gebied van pesten serieus. De kanjerwerkgroep heeft in overleg met het team en de directie een peststprotocol opgesteld.

De leden van de kanjerwerkgroep zijn:
Rianne Wiegerink (intern begeleider en vertrouwenspersoon)

Casmaran Land (leerkracht)

(medewerker opvang)

Marleen Jansen (ouder)

Isabel Smets (ouder)

(ouder)