Oudercommissie opvang

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht en geeft die oudercommissie informatie- en adviesrecht op diverse onderwerpen, zoals op

  • de uitvoering van het bieden van verantwoorde kinderopvang
  • het pedagogisch beleid en de praktijk
  • voorschoolse educatie
  • voeding
  • opvoeding
  • veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • klachten en klachtenregeling
  • de prijs van de kinderopvang

De oudercommissie is bevoegd de stichting ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen. Bij advies van ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen – de stichting en de ouders  – een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de belangen van ouders én aan de eigen verantwoordelijkheid van de stichting voor een goede bedrijfsvoering.