Kanjer
Groepen
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Contactouders

Groep 1/2: Marian Hesselink en Lilian Lucassen

Groep 2/3: Nienke Scheepers en Ingrid Oosterveld

Groep 4/5: Jacqueline Assen en Sharon Bielderman

Groep 6/7: Maral Khachadorian en Natasja Bruijns

Groep 8: Marijke van Sermondt en Machteld Vrijman

Iedere groep heeft een contactouder. Deze ouder kan de leerkracht helpen bij het regelen van diverse zaken, zoals hulpouders of het vervoer bij een excursie. Tevens kan de contactouder signalen uit de oudergroep bespreken met de leerkracht. De contactouders kunnen in voorkomende gevallen als klankbordgroep door de MR geraadpleegd worden.