Kanjer
Groepen
Nieuws

MAAND ARCHIEF

Oudercommissie opvang

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht en geeft die oudercommissie informatie- en adviesrecht op diverse onderwerpen, zoals op

  • de uitvoering van het bieden van verantwoorde kinderopvang
  • het pedagogisch beleid en de praktijk
  • voorschoolse educatie
  • voeding
  • opvoeding
  • veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • klachten en klachtenregeling
  • de prijs van de kinderopvang

De oudercommissie is bevoegd de stichting ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen. Bij advies van ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen – de stichting en de ouders  – een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de belangen van ouders én aan de eigen verantwoordelijkheid van de stichting voor een goede bedrijfsvoering.

CONTACT

De Albatros
Kievitstraat 63
7471 EL Goor
Tel: 0547 - 27 38 06
Verstuur mail

facebookYouTube