Strategisch Beleidsplan 2018 – 2022

Hieronder de link naar het  SBP 2018 – 2022
180612 Definitief SBP

De kern van het StrategischBeleidsPlan is onderwijs en ontwikkeling. Binnen het SBP is verwoord op welke wijze werkgeverschap, bedrijfsvoering en belanghebbenden in dienst staan van dit proces. De komende jaren staan eigenaarschap, vakmanschap en partnerschap centraal. Dit is het kader voor scholen waarin zij ruimte krijgen om zich te ontwikkelen onder de paraplu van Keender. Wij blijven met elkaar en de omgeving in beweging, vanwege deze dynamiek kunnen alle ringen ten opzichte van elkaar bewegen. De open buitenring symboliseert dat Keender open staat voor inbreng van partners.

Hieronder vindt u de link naar een filmpje waarin middels een animatie het SBP wordt toegelicht. Het filmpje is gemaakt voor de ouders van leerlingen Keender.