Op de A-L-B-A-T-R-O-S, dat is de school, daar krijgen we les.
Ja, op de A-L-B-A-T-R-O-S, op de Albatros daar krijgen we les.
Elke morgen om half negen, komen wij elkaar weer tegen.
Samen spelen op het plein, want op de Albatros daar moeten we zijn!