In het gebouw van De Albatros is ruimte ingericht voor de peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal). Onze peuteropvang is kleinschalig, actief, ontwikkelingsgericht, maar bovenal een leuke peuteropvang.
De peuteropvang is in de schoolweken op alle dagen geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur.  De gewenste minimale afname is twee dagdelen, in totaal acht speeluren. Voor VVE peuters is dit vier dagdelen, in totaal 16 speeluren.

Bij Kindcentrum De Whee (locatie Albatros) zijn twee peutergroepen:

  • Combi-peutergroep; opvang voor 2-4 jarigen op maandag, dinsdag en donderdag de hele dag van 7.30 uur tot 18.00 uur en op de woensdagmorgen van 7.30 uur tot 12.45 uur. Dit in combinatie met een VVE-aanbod van 8.30 uur tot 12.30 uur op de vier ochtenden;
  • Peutergroep: opvang voor 2-4 jarigen op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 8.30 uur tot 11.30 uur. Met een VVE-aanbod.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Wij bieden voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Peuters met een VVE-indicatie krijgen per week 16 speeluren in de peuteropvang. Andere peuters krijgen per week 8 speeluren in de peuteropvang.
VVE is bedoeld voor peuters of kleuters met een taal- en/of onderwijsachterstand. Met het programma en het volgsysteem Kaleidoscoop worden spelenderwijs deze achterstanden bijgewerkt, zodat ze de overgang naar de basisschool wat eenvoudiger is.

Nauwe samenwerking
Er is een nauwe samenwerking tussen de peuteropvang en de basisschool. De intern begeleider (IB’er) van de basisschool bezoekt regelmatig de peuteropvang om te observeren hoe de peuters zich in hun vertrouwde omgeving spelen en leren. Zo kan zij vaststellen wat voor elke peuter belangrijk is bij de overgang naar de basisschool. Daarnaast is er vanuit de peuteropvang voor elke peuter een warme overdracht naar de basisschool, waarbij de peuterleidster de kleuterleerkracht aangeeft wat de aandachtspunten zijn voor de positieve ontwikkeling van het kind.

Soepele overgang naar de basisschool
Na de peuteropvang gaat uw kind, als hij/zij vier jaar wordt, naar de basisschool. U moet uw kind daarvoor aanmelden bij de basisschool. Peuters die VVE hebben gehad, krijgen ook in groep 1 van de basisschool de aandacht en ondersteuning die zij nodig hebben om zich zo goed mogelijk verder te kunnen ontwikkelen. De ontwikkeling van de kleuters wordt gevolgd in het observatiesysteem van de school.

Kinderopvang Hof van Twente
De organisatie van de peuteropvang is in handen van Kinderopvang Hof van Twente. Op de website van www.kinderopvanghofvantwente.nl leest u meer informatie en kunt u uw kind aanmelden.

Marion van der Holst
Locatiemanager KC De Whee
marion.vanderholst@kinderopvanghofvantwente.nl