De ouderraad zamelt oud paper en lege batterijen in. Het hierdoor ontvangen geld wordt met name gebruikt ter bekostiging van activiteiten voor de leerlingen die niet uit het normale schoolbudget betaald kunnen worden. Door de opbrengst van de verschillende inzamelingen, kan ook de ouderbijdrage zo laag mogelijk gehouden worden.

Oud papier
Op de eerste en derde zaterdag van de maand staat er een oud papiercontainer voor school aan de kant van de Kievitstraat. De container is open van 9.30 uur tot 11.30 uur. Er staat dan een ouder van school bij om de inzameling te begeleiden.

Download:
Kalender Oud papier 2021/2022

Batterijen
De ouderraad stimuleert het sparen van lege batterijen. Hiervoor krijgen zij punten waarvoor speelgoed verkregen kan worden. De batterijen kunnen ingeleverd worden in een ton, in de vorm van een grote batterij, tegenover de teamkamer.