Vanuit onze missie/visie is ons schoolplan 2019-2023 geschreven met daarin onze speerpunten:

  • Kanjerschool
  • Talentontwikkeling
  • Leesonderwijs
  • Integraal Kindcentrum