Kanjertraining
De Albatros is een Kanjerschool. Een warme sfeer en een veilige omgeving zijn voorwaarden om je thuis te voelen. Hierbij is het heel belangrijk dat iedereen binnen de school op een goede manier met elkaar omgaat. Dit gaat niet altijd vanzelf, maar dat is wel te leren! Alle leerlingen krijgen daarom bij ons de Kanjertraining en proberen zich zo goed mogelijk als een Kanjer te gedragen.
Meer informatie op: www.kanjertraining.nl.

Kanjerregels
Op onze school gelden de vijf Kanjerregels:

  • Wij vertrouwen elkaar;
  • Wij helpen elkaar;
  • Niemand speelt de baas;
  • Niemand lacht uit;
  • Niemand doet zielig.

Met behulp van de Kanjertraining en deze kernregels willen wij dat iedereen zich thuis voelt op school!

Kanjerwerkgroep
Onze school heeft een Kanjerwerkgroep bestaande uit teamleden en ouders. In deze groep worden signalen van pestgedrag en negatief gedrag besproken. In de Kanjerwerkgroep werken team en ouders samen om snel, met korte lijnen en met Kanjeracties weer te komen tot een normale situatie.
U kunt met uw signalen terecht bij de coördinator van de Kanjerwerkgroep. In de schoolgids vindt u een overzicht van de leden van werkgroep.

Anti-pest protocol
Om te voorkomen dat een kind in de knoop komt met zijn schoolomgeving, neemt De Albatros elk signaal op het gebied van pesten serieus. De kanjerwerkgroep heeft in overleg met het team en de directie een anti-pestprotocol opgesteld.