De ouderraad (OR) ondersteunt het team bij het voorbereiden van vieringen en festiviteiten op school en de uitvoering daarvan. Daarnaast bevordert de OR de positieve contacten tussen ouders, team en de medezeggenschapsraad. De OR wekt bij ouders de belangstelling voor de school en bevorderen het mee helpen en meedoen van ouders op school.

Ouderbijdrage/inzamelingen
De OR int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage en organiseert activiteiten om de ouderraadskas aan te vullen. Zo zamelt de OR batterijen (deze kunnen ingeleverd worden in de bibliotheek) en oud papier (elke eerste en derde zaterdag van de maand staat de papiercontainer aan de Kievitstraat) in. Het geld dat de OR verdient met deze inzamelingen gebruikt de OR om bv. extra speelgoed of activiteiten voor de leerlingen te betalen. Allemaal dingen die niet uit het normale schoolbudget betaald kunnen worden.