Via deze kanalen communiceren/informeren wij u:

  • Rapport/portfolio: De ontwikkeling, leervorderingen en talenten van uw kind presenteren wij u twee keer per schooljaar in het rapport en portfolio;
  • Schoolgids/kalender: In de schoolgids (die u nu leest) vindt u alle informatie over de school. De schoolgids wordt elk jaar bijgewerkt en gepubliceerd na instemming van de oudergeleding van de MR. U ontvangt elk schooljaar een kalender met daarop alle belangrijke data van dat schooljaar en in het kort de belangrijkste informatie uit de schoolgids;
  • Website: Op www.bsalbatros.nl vindt u onze website. Hier vindt u alle informatie, belangrijke documenten en formulieren van de school;
  • Nieuwsbrief: Elke maand ontvangt u van ons via mail een nieuwsbrief met informatie en nieuwtjes die voor de hele school belangrijk zijn. De nieuwsbrief wordt ook op de website gepubliceerd;
  • Parro: Korte nieuwtjes die snel gecommuniceerd moeten worden en nieuwtjes uit de groep worden via onze ouderapp Parro. Bij het inschrijven van uw kind op onze school ontvangt u een activeringsmail voor Parro. Parro is een gesloten (en AVG-proof) communicatiekanaal;
  • E-mail: Belangrijke berichten en (nieuws)brieven aan ouders worden via de (Parnassys)email verstuurd. Daarnaast hebben alle medewerkers van de school een @keender.nl e-mailadres. Alleen deze werkmail wordt door medewerkers gebruikt in de communicatie met ouders en externen;
  • MS Teams: Wij geven er de voorkeur aan om persoonlijke gesprekken te hebben. Als het nodig is, kunnen medewerkers via hun werk-account gebruik maken van Microsoft Teams om te videobellen. Microsoft Teams is voldoende beveiligd om professionele gesprekken te voeren;
  • Facebook: Berichten over bijzonderheden van school of korte verslagjes van leuke activiteiten op school plaatsen wij op Facebook. Zo kan heel de wereld zien wat voor leuke school De Albatros is.

Uiteraard kunnen wij u, of u ons, ook aanspreken op het schoolplein bij het ophalen van uw kind(eren) of we kunnen met elkaar bellen. Tussen 14.45 uur en 15.00 uur hebben de leerkrachten pauze. Dan wordt de telefoon niet opgenomen.