Schoolgids
Lees hieronder onze schoolgids. In de schoolgids vindt u de belangrijkste informatie over onze school in een overzichtelijk boekwerkje. Mocht u na het lezen van de schoolgids vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Download:

Schoolplan
Elke school beschrijft eens in de vier jaar haar beleid en doelstellingen in een schoolplan. Het actuele schoolplan is geschreven voor de periode 2019-2023. Hieronder kunt u dit schoolplan lezen. Het schoolplan is een plan op hoofdlijnen. Jaarlijks wordt een schooljaarplan geschreven om de concrete doelstellingen voor dat schooljaar uit te werken. Het schooljaarplan 2021/2022 kunt u ook hieronder lezen. Heeft u naar aanleiding van ons schoolplan/schooljaarplan vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de directeur.
Download:

Andere schooldocumenten
Hieronder kunt u enkele andere schooldocumenten lezen.
Download: