De komende jaren richten wij ons verder op de ontwikkeling van de talenten van onze leerlingen. Waarom is talentontwikkeling zo belangrijk en waaraan moet talentontwikkeling voldoen?

  • Leerlingen komen in aanraking met nieuwe dingen, experimenteren en ontdekken dingen die ze leuk vinden om te doen.
  • Leerlingen onderzoeken wat ze willen doen en kunnen keuzes maken.
  • Samen met klasgenootjes, leerkrachten en de omgeving jezelf ontwikkelen en tot bloei komen.
  • Grenzen verleggen, geprikkeld worden om meer te doen dan je dacht te kunnen.
  • Jezelf ontwikkelen, jezelf leren kennen, je sterke en minder sterke kanten leren kennen en deze steeds weer ontwikkelen.

Talententijd
Wij werken handelingsgericht en hebben daardoor zicht op de ontwikkeling van leerlingen.
Wij veel tijd aan de basisvakken taal, lezen en rekenen. De komende jaren gaan wij daarnaast steeds meer thematisch/projectmatig werken, waardoor er meer ruimte is om ook andere interesses en talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten. Ook besteden we aandacht aan het aanleren van de competenties die de leerlingen nodig hebben om goed om te gaan met de ruimte en verantwoordelijkheden die zij in hun eigen leerproces krijgen.

Leerlab
In de aankomende jaren gaan wij onze school een flinke opknapbeurt geven. We gaan een leerlab bouwen, waar leerlingen de ruimte en de middelen hebben om hun interesses en talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten. Ook de lokalen, gangen en andere ruimtes worden onder handen genomen, zodat talent altijd en overal zichtbaar is in de school.

Portfolio
We starten met een talentenportfolio voor elke leerling. In dit portfolio, dat naast het rapport komt, geven de leerkracht en de leerling inzicht in hun talenten en interesses. We gebruiken hiervoor de toolbox ‘Ik kies voor mijn talent!’ van Luuk de Wulf (Universiteit Leuven). In deze toolbox worden 39 talenten beschreven. Iedereen heeft dus meerdere talenten om te ontdekken, ontwikkelen en benutten.
Meer weten over deze 39 talenten? Lees dan dit artikel.