Lezen is top! (LisT)

Leren lezen is voor mensen heel belangrijk. Daarom hebben wij als school gekozen voor een manier om ons leesonderwijs te verbeteren. Wij hebben gekozen voor LisT. Jullie kind leest dagelijks in een LisT-groep. Hieronder kunnen jullie informatie vinden over LisT.

Wat is LisT?
LisT is een leesinterventieproject bedoeld voor scholen voor primair onderwijs (regulier en speciaal), voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs die (bijna) al hun leerlingen functioneel geletterd willen afleveren en die de leraren in de gelegenheid willen stellen hun kennis en vaardigheden met betrekking tot het leesonderwijs te vergroten.

Waarom LisT?
Steeds meer kinderen hebben moeite met lezen. En doordat ze er moeite mee hebben, vinden kinderen lezen ook niet meer leuk. Een boek lezen voor het slapen gaan is niet meer de normaalste zaak van de wereld. Kinderen gaan steeds minder lezen en oefenen hun vaardigheid in het lezen steeds minder. Het gevolg is dat ze steeds meer moeite met lezen krijgen, waardoor hun motivatie nog verder afneemt. Deze kinderen komen als het ware in een negatieve spiraal terecht.
Met het LisT-project kan het ontstaan van deze negatieve spiraal voorkomen en waar nodig doorbroken worden door te werken vanuit het betrokkenheidsperspectief van het lezen.

Doel van LisT
Het doel van het leesonderwijs is niet het aanleren van een techniek. Het doel van instructie bij lezen is het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers die het feit dat ze geletterdheid zijn, gebruiken om te leren én gebruiken om te lezen voor hun plezier. De techniek van het lezen is slechts een middel om dat doel te bereiken. In het project wordt daarom de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving. Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen. De ontwikkeling van het vloeiend lezen wordt in het project bevorderd door het lezen van teksten.
Deze aanpak is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over het tot stand komen van het leesproces en uitgewerkt onder verantwoordelijkheid van het ‘Lectoraat leerproblemen, in het bijzonder preventie van leesproblemen, onderdeel van de Hogeschool Utrecht. (Bron: LisT)
Het doel van het LisT-project is dat 96% van de bao-leerlingen en 80% van de sbo-leerlingen de school functioneel geletterd verlaten. Dit gebeurt door middel van het verbeteren van het leesonderwijs op leerkracht- en schoolniveau en het vergroten van veranderingsvermogen van scholen.

Kernaspecten van ListT

 • Verbinden (techniek), begrip en beleving;
 • Toewerken naar operationele en hoge doelen;
 • Nauwgezet volgen van de leerlingen en gebruik toetsgegevens en observatie om aanbod bij te stellen;
 • Leeftijdsadequaat aanbod;
 • Gelaagdheid in aanbod:
  • Basale instructie en ondersteuning voor alle kinderen;
  • Versnellen van het leerproces door uitbreiding van instructietijd en andere wijze van oefenen voor zwakke leerlingen;
 • Actief en verdiepend omgaan met tekst/boeken;
 • Rijk aanbod aan boeken in de groep.