De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school. Uw kind kan in aanmerking komen voor ondersteuning door één of meerdere van deze specialisten als de leerkrachten en IB’er dit noodzakelijk vinden.

Dyslexiespecialist
Berkel-B: Loïs Heinen

Taalspecialist
Kentalis: Kirsten Baltink

Kinderfysiotherapeut
Yvonne Harbers

Kinderergotherapeut
Binnen De Albatros is een praktijk voor kinderergotherapie gevestigd. De praktijk is toegankelijk voor alle kinderen uit Goor en omstreken. Kinderergotherapie heeft als doel het verbeteren van dagelijks handelingen. Voorbeelden van dagelijks handelingen voor kinderen zijn:

  • Goed uitvoeren van schoolse vaardigheden
  • Aankleden, eten
  • Spelen
  • Fietsen
  • Schrijven
  • Schoolwerk kunnen plannen en uitvoeren

Handelingen worden mogelijk gemaakt door een combinatie van motorische mogelijkheden, goede verwerking van prikkels door zintuigen, het hebben van overzicht, kunnen plannen en organiseren, en het werkgeheugen. Daarnaast spelen intelligentie, taal en motivatie ook een rol.
Door gericht onderzoek kan een ergotherapeut uitzoeken wat de sterke en zwakke punten van het handelen zijn. Hierna kan een gericht advies kan worden opgesteld en/of een training worden geven. Voor een optimaal resultaat is de inzet van ouders, kind en school noodzakelijk. Behandeldoelen worden in overleg met ouders en kind opgesteld.
Kinderergotherapie Borne heeft vestigingen in Borne-Goor- Delden en maakt deel uit van een multidisciplinair team bestaand uit logopedie, kinderfysiotherapie en ergotherapie.
Voor meer informatie zie de website: www.kinderergotherapie-borne.nl

Aurinke Zwart, kinderergotherapeut

Logopedist
Onze school is de samenwerking aangegaan met BEO logopedie, om logopediebehandelingen op de Albatros te organiseren.

Voordelen van logopedie op school
Door logopedische zorg op school te organiseren blijft uw kind in zijn/haar vertrouwde omgeving en mist hij/zij zo min mogelijk onderwijstijd. Daarnaast hebben de logopedisten snel en makkelijk contact met de leerkracht en intern begeleider om de zorg voor uw kind nog beter af te stemmen.

5 jarigen- en dyslexiescreening
Onderdeel van de logopedische zorg op school is de 5-jarigen screening en de dyslexiescreening. Deze screening wordt jaarlijks uitgevoerd vanuit de gemeente door Petra Bekhuis, de schoollogopedist. Op deze wijze wordt onafhankelijk en objectief in beeld gebracht of logopedische ondersteuning voor uw zoon/ dochter gewenst is. Maar ook na groep 1 en groep 2 kunnen er logopedische hulpvragen ontstaan; bijvoorbeeld bij het begrijpend lezen, afwijkend slikken, het leren lezen. In overleg met logopedist Floor Hakkert kan er bekeken worden of de logopedie op school plaats kan vinden.

Ouderbetrokkenheid
Om kwaliteit van zorg te garanderen bent u als ouder volledig betrokken bij de zorg voor uw kind en bent u bij minimaal de helft van de behandelingen aanwezig. Als ouder bent u ook verantwoordelijk voor het oefenen/herhalen van wat er in de logopedische behandeling wordt aangeboden. De behandelruimten zijn officiële dependances van de logopediepraktijk en hierdoor altijd toegankelijk voor u, ook tijdens de schoolvakanties. Als uw kind niet naar logopedie kan komen i.v.m. bijvoorbeeld ziekte, een schoolreisje, studiedag, dan bent u als ouders verantwoordelijk voor de afstemming met de logopedist.

Logopedie
De logopedisten van BEO logopedie ondersteunen bij het leren spreken, lezen, spellen, begrijpen, vertellen en horen. Ook kunnen wij de juiste slik aanleren bij een verkeerde tandstand. Welke logopedische vraag u ook heeft, wij bekijken op welke locatie u of uw kind de beste zorg kan ontvangen.

Kwaliteit
De logopedisten van BEO logopedie staan ingeschreven in het (basis)kwaliteitsregister paramedici en zijn lid van de NVLF. Elke BEO logopedist heeft een eigen specialisatie binnen de logopedie waarvoor hij of zij ingeschreven staat in verschillende landelijke registers. Zo is door onderlinge samenwerking en overleg steeds de zorg optimaal afgestemd op de zorgvraag. Dat werkt!

Praktisch!
Heeft u vragen of wilt u onderzoeken of logopedie op school iets voor u of uw kind is, neem dan vrijblijvend contact op met logopedist Mayon Hoeks op school (Mayon is op de maandag aanwezig op de Albatros) of neem contact op met de logopedist op de locatie aan de Rozenstraat. Wij zijn direct toegankelijk, in de meeste gevallen heeft u geen verwijzing van de (huis) arts nodig. Wij informeren de arts graag over de behandeling, immers, de huisarts is de spil in de zorg. U kunt ook een kijkje nemen op de website van BEO logopedie. Mayon Hoeks: 06-39874321

Psychomotorische therapeut
Maureen Middelkamp, Bente Westhoff