Missie
De Albatros is een school die het onderwijs zodanig inricht, dat het zoveel mogelijk aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften van ieder kind.

“Kwalitatief goed onderwijs waarbij wij samen het beste bieden voor ieder kind”

Visie
De Albatros wil optimale ontwikkelingskansen bieden voor ieder kind door het onderwijs af te stemmen op de ontwikkelingsbehoeften en te verrijken met aanvullende diensten die de ontwikkeling van het kind versterken. Wij zijn een school in ontwikkeling naar een integraal kindcentrum. Wij breiden het onderwijsaanbod uit met aanvullende ondersteuning voor ieder kind. Dit wordt gerealiseerd door intensief samen te werken met interne en externe partners. Hierdoor kunnen wij samen het beste bieden voor ieder kind.

Kernwaarden
Om deze visie te realiseren werken we vanuit kernwaarden die bijdragen aan het inhoud geven van onze missie en het realiseren van onze visie.

Veiligheid
Wij vinden een veilige omgeving een voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Om een veilige omgeving te creëren werken wij aan:

 • Respect voor jezelf, de ander en de omgeving;
 • Prettig samen kunnen spelen en leren;
 • Met plezier naar school gaan;
 • Duidelijkheid, rust en structuur.

Ontwikkeling
Wij willen het optimale uit de leerlingen halen door aan te sluiten bij hun onderwijsbehoeften. Dit doen we door middel van handelingsgericht werken. Daarom hebben wij aandacht voor:

 • Het uitspreken van hoge verwachtingen;
 • Het ontwikkelen en gebruiken van competenties en talenten;
 • Een betekenisvolle en leerrijke omgeving;
 • Differentiatie in onderwijsbehoeften en leerstijlen.

Transparant
Wij vinden een open communicatie essentieel om vorm te kunnen geven aan onze missie en visie. Hierbij denken wij aan:

 • De communicatie tussen kind, ouder en leerkracht;
 • Ouderbetrokkenheid m.b.t. de ontwikkeling van het kind en de school als geheel;
 • Als team van leerkrachten werken aan dezelfde uitgangspunten.

Vertrouwen
Wij zijn een Kanjerschool omdat wij vinden dat:

 • Kinderen positief over zichzelf en anderen moeten leren denken;
 • Kanjergedrag niet altijd vanzelf gaat, maar wel is te leren;
 • Kinderen zichzelf en anderen moeten leren vertrouwen.

Samen
In de basis zijn wij een katholieke school met respect voor andere geloofsovertuigingen. Belangrijk hierbij vinden wij:

 • Waarden en normen;
 • Samen vieren;
 • Ontwikkeling tot evenwichtige mensen in onze samenleving.