KBS De Albatros en Kindcentrum De Whee werken nauw samen, dit in de driehoek met openbare basisschool De Boomhut. Met elkaar werken we aan de totstandkoming van een Integraal Kindcentrum (IKC) op De Whee. Het doel is om binnen dit IKC een onderwijs- en opvangaanbod te realiseren voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waarbij we ieder kind het beste uit zichzelf willen laten halen. Daarvoor sluiten we zoveel mogelijk aan op elkaar activiteiten en werken we aan een doorlopende ontwikkelings- en leerlijn. Hierbij zijn ook onze partners van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), logopedie, fysiotherapie, schoolmaatschappelijk werk etc. betrokken.
Het kinderdagverblijf, de peutergroepen en de buitenschoolse opvang zijn binnen de muren van KBS De Albatros gevestigd.
Deze samenwerking willen wij de komende jaren verder ontwikkelen om zo te groeien naar een IKC De Whee met één visie, één team en één aansturing.