Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het erg belangrijk dat het contact tussen u en ons als school goed verloopt. Dat betekent dat wij niet alleen zorgen voor goede en tijdige informatie, maar dat wij ook graag met u overleggen over de ontwikkeling en vorderingen van uw kind. Samen kunnen we immers meer bereiken dan alleen! Daarom is iedere leerkracht na schooltijd te spreken. Voor ons is het prettig als u hiervoor een afspraak maakt.

Ouderhulplijst
Ouders zijn en worden op verschillende manieren betrokken bij school. Er zijn verschillende raden en commissies waar ouders in deel kunnen nemen. Bij de start van elk schooljaar ontvangt u een ‘Ouderhulplijst’, waarop u aan kunt geven waarmee u wilt helpen op school.

Downloaden:

  • Ouderhulplijst 2021/2022