Katholiek
De Albatros is een katholieke school. Ons uitgangspunt is dat elk kind het verlangen heeft een goed mens te zijn. Wij willen hen leren dat het de moeite waard is je in te zetten voor een betere wereld en te werken aan een grotere rechtvaardigheid. We hopen dat onze kinderen zich hierdoor ontwikkelen tot evenwichtige mensen in onze samenleving.
Alle kinderen, ook niet-katholieke kinderen, zijn van harte welkom op de Albatros. Wij verwachten van ouders/verzorgers wel dat zij onze uitgangspunten respecteren.

Vieringen
Expliciet komen de katholieke aspecten tot uiting in de dagopening aan het begin van de schooldag en de vieringen tijdens de Advent, Kerstmis, Pasen en aan het begin en eind van het schooljaar.

Heilige Communie/Heilig Vormsel
Een deel van onze leerlingen neemt in groep 4 deel aan de Eerste Heilige Communie en in groep 8 aan het Heilig Vormsel. Het grootste deel van de voorbereidingen vindt plaats buiten schooltijd en wordt georganiseerd door de parochie.