Kind Centrum de Whee – locatie Albatros
Basisschool de Albatros en Kind Centrum de Whee werken nauw samen, dit in de driehoek met basisschool de Wiekslag. Er wordt met elkaar gewerkt aan de tot stand koming van een Integraal Kind Centrum, een zogenaamd IKC. Binnen dit IKC is er een aanbod voor kinderen van nul tot dertien jaar waarbij we met elkaar het beste uit ieder kind willen halen. Daarvoor sluiten we zoveel mogelijk aan op elkaars activiteiten en werken we aan een doorlopende leerlijn. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze partners van Jeugdgezondheidszorg(JGZ) Logopedie, Fysiotherapie, maatschappelijke werk etc.

Kinderopvang Hof van Twente
De organisatie van Kind Centrum de Whee is in handen van Kinderopvang Hof van Twente. Met een vast team van pedagogisch medewerkers wordt de opvang verzorgd. Op de website van www.kinderopvanghofvantwente.nl leest u meer informatie en kunt u uw kind aanmelden.

Marion van der Holst
Locatiemanager KC De Whee
marion.vanderholst@kinderopvanghofvantwente.nl