Geen aansprakelijkheid

Wij besteden veel zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde content op onze website. Ondanks de zorg en aandacht die eraan besteedt wordt, kan KBS De Albatros niet instaan voor mogelijke onjuistheden of onvolledigheden gepubliceerd op haar website. Aan de gepubliceerde informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent of aanspraak worden gemaakt. KBS De Albatros aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die verband heeft met het gebruik van de site en/of de (on)bereikbaarheid van de site.

Verwijzingen
Op deze website wordt regelmatig verwezen naar andere websites. KBS De Albatros is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop deze websites omgaan met je (persoons-) gegevens. Lees hiervoor het privacy policy, de disclaimer en algemene voorwaarden van de site die je bezoekt.

Wijzigingen
De informatie op de website van KBS De Albatros wordt regelmatig aangevuld en/of veranderd. Wij behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Privacybeleid
Onze school is onderdeel van Stichting Keender. Op de website van van Stichting Keender vind u het algemene privacybeleid. Klik hier om het algemene privacybeleid in te zien.