Voor- en naschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang van kinderen voor en na schooltijd. De BSO wordt binnen Kindcentrum De Whee in het gebouw van de Albatros geregeld door Kinderopvang Hof van Twente. Binnen het schoolgebouw zijn meerdere ruimtes die gebruikt worden voor buitenschoolse opvang. Ook kinderen die op OBS De Boomhut zitten maken gebruik van deze opvang. Een vast en enthousiast team van pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen en bieden aandacht en structuur. En natuurlijk organiseren zij allerlei uitdagende activiteiten, waaraan de kinderen meedoen als ze zin hebben.

Openingstijden en kosten
De BSO is bedoeld voor kinderen uit het basisonderwijs in de leeftijd vanaf vier jaar tot en met het einde van de basisschoolleeftijd. Opvang is mogelijk vanaf 7.30 uur tot 18.00 uur, waarbij vervroeging of verlenging mogelijk is. Tevens is incidentele of flexibele afname van opvang mogelijk.
Er zijn kosten verbonden aan de buitenschoolse opvang. Een deel van deze kosten kunt u terugkrijgen via de kindertoeslag bij de Belastingdienst. Voor aanmelden en informatie gaat u naar de website van Kinderopvang Hof van Twente: www.kinderopvanghofvantwente.nl.

Vakantieopvang
Kinderopvang Hof van Twente regelt ook de opvang van kinderen tijdens de schoolvakanties en vrije dagen. Omdat er in de vakanties vaak minder kinderen naar de opvang komen, worden er dan kinderen uit verschillende locaties van de Kinderopvang Hof van Twente opgevangen op één centrale locatie.

Kinderopvang Hof van Twente
De organisatie van de buitenschoolse opvang is in handen van Kinderopvang Hof van Twente. Op de website van www.kinderopvanghofvantwente.nl leest u meer informatie en kunt u uw kind aanmelden.

Marion van der Holst
Locatiemanager KC De Whee
marion.vanderholst@kinderopvanghofvantwente.nl