Ouderraad

Als jullie kind op onze school komt, worden jullie als ouders automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging wordt bestuurd door de ouderraad:

Dorine van Wissing        Lama Latifa

Marleen Jansen              Annette Groot Oonk

Becky Jansen                 Marie-Louise Rouwenhorst

Maral Aveijan                  Arjen Bergman

Mark Dreteler

De ouderraad bereidt samen met het team festiviteiten voor en helpt bij de uitvoering daarvan. Daarnaast bevorderen de leden van de ouderraad de contacten tussen ouders, team en MR; kweken zij bij ouders belangstelling voor de school en hun kinderen en bevorderen ze het meewerken van ouders op school.

De ouderraad stimuleert het sparen van lege batterijen. Deze kunnen ingeleverd worden in de gang bij de teamkamer. Daarnaast staat er elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 9.30 uur en 11.30 uur een oud papiercontainer voor school. Met deze inzamelingen verdient de ouderraad geld waarmee speelgoed en diverse activiteiten voor de leerlingen bekostigd kunnen worden, die niet uit het normale schoolbudget betaald kunnen worden.

Ouderbijdrage

Elk jaar wordt er aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd (in november) om allerlei activiteiten voor de leerlingen van onze school te bekostigen. Het betreft activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, School- en volksfeest, enz. Dit jaar bedraagt deze 20 euro per kind.

De ouderraad organiseert ieder jaar een schoolreisje. Hiervoor wordt van alle ouders een bijdrage gevraagd (in april). Voor de kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m 4) 15 euro en voor de kinderen in de bovenbouw (groep 5 t/m 7) 20 euro.

Tijdens de jaarlijkse projectavond legt de oudervereniging verantwoording af over het bestede geld.